FlixBus testuje autobusy s pohonem na bioplyn

FlixBus testuje autobusy s pohonem na bioplyn

FlixMobility, přední společnost zabývající se technologickou mobilitou, která je intermodální a udržitelná, dělá další krok k zelenější budoucnosti cestování: Ve čtvrtek 1. července začali jezdit první mezinárodní autobusy na bioplyn mezi Amsterdamem a Bruselem a mezi Stockholmem a Oslem. Autobus mezi Nizozemskem a Belgií, vyrobený firmou Iveco, bude poháněn stlačeným zemním plynem (Bio-CNG), zatímco autobus značky Scania mezi Švédskem a Norskem bude poháněn zkapalněným zemním plynem (Bio-LBG). FlixBus spolupracuje s poskytovateli plynu OG (OrangeGas) a Gasum, aby bylo zajištěno, že tyto autobusy doplňuje pouze bioplyn, který je co nejšetrnější ke klimatu.

André Schwämmlein, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti FlixMobility, uvedl: „Po vyčerpávajícím roce a půl, který máme za sebou, začíná stále více lidí cestovat a poptávka po autobusové dopravě opět stoupá. Zelené technologie jsou základem našeho podnikání a jedním z našich klíčových faktorů udržitelnosti. Usilujeme o to, aby obnova cestování přinášela řešení ohleduplná k životnímu prostředí. Bioplyn je již dnes určitě jednou z nejdůležitějších technologií k dosažení tohoto cíle.“

Bioplyn jako řešení vedoucí k významnému snížení emisí v krátkodobém horizontu

Autobusy FlixBus, provozované na pravidelných linkách, jsou v současné době v mnoha zemích nejekologičtějším dopravním prostředkem, Bio-CNG nebo Bio-LBG přinášejí velkou šanci na další snížení uhlíkové stopy v rámci osobní hromadné dopravy. Obě technologie jsou k dispozici na velké části našich evropských tras. Dostupnost těchto paliv se v Evropě rychle zlepšuje zejména proto, že se EU rozhodla zpřístupnit čerpací stanice pro zemní plyn na hlavních evropských silničních sítích (TEN-T). Testováním alternativních paliv v různých projektech plánuje FlixMobility lépe porozumět tomu, jak jsou technologie vnímány autobusovými partnery a zákazníky, ale také prozkoumat provozní omezení, výhody a potenciální dopad na provozní náklady. FlixBus, který se rozhodl do svého vozového parku doplnit tyto autobusy, na projektu spolupracoval se společnostmi Iveco a Scania, které realizovaly přestavbu stávajících modelů autobusů na bioplyn.

Nevládní organizace atmosfair, která se zabývá klimatickou strategií a kompenzacemi CO2, ověřuje původ bioplynu a zajišťuje, aby Flix získával co možná nejzelenější plyn. Předběžné výpočty naznačují snížení CO2 přibližně o 75 % ve srovnání s provozem na naftu na linkách mezi Amsterdamem a Bruselem a mezi Stockholmem a Oslem.

Flix staví budoucnosti na využití alternativních paliv

Tyto autobusy na bioplyn jsou nejnovějšími přírůstky do udržitelné flotily Flix. V roce 2018 zahájila společnost FlixBus pilotování prvních plně elektrických dálkových autobusů na světě v Německu, Francii a USA. Na konci roku 2019 společnost oznámila spolupráci s německou technologickou společností Freudenberg a představila své plány na vybudování prvního dálkového vodíkového autobusu. Autobus jezdící mezi Londýnem a Dortmundem je vybaven solárními panely, díky nimž může na této trase ušetřit přibližně 7 % paliva. Všechny vlaky FlixTrain jsou 100% napájeny zelenou elektřinou.

Schwämmlein doplňuje: „Naší vizí je nabídnout udržitelnou mobilitu všem. Proto dnes i v budoucnu budeme mezi prvními, kdo vyzkouší nové udržitelné technologie. Spolu s našimi partnery z oblasti autobusové dopravy, průmyslu a nevládních organizací se neustále snažíme dále snižovat naši uhlíkovou stopu a pokračovat v prosazování transformačních změn v odvětví mobility prostřednictvím meziodvětvových partnerství. Abychom tento proces urychlili, spoléháme se na zájem ze strany politické reprezentace, investice a vhodné pobídky pro vývoj ještě více alternativních paliv a infrastruktury.“

FlixMobility

FlixMobility je mladá společnost působící v oblasti dálkové dopravy, která skrze své značky FlixBus a FlixTrain nabízí pohodlný a ekologický způsob přepravy za dostupné ceny. Díky unikátnímu obchodnímu modelu a inovativním technologiím se ze startupu rychle stala silná společnost s největší evropskou sítí dálkových meziměstských autobusů a v roce 2018 také prvními dálkovými vlakovými spoji. Od roku 2013 přepravila FlixMobility stamiliony lidí a dala vznik tisícům nových pracovních míst v oblasti dopravy. V roce 2018 spustila společnost FlixMobility první dálkové spoje také v USA.

Z center v Evropě i USA se tým FlixMobility stará o plánování sítě, zákaznický servis, management kvality, marketing a prodej a v neposlední řadě také o rozvoj nových obchodních příležitostí a technologický rozvoj. O každodenní provoz flotily autobusů FlixBus se starají regionální partneři, povětšinou rodinné firmy, které na trhu úspěšně působí po desetiletí. FlixTrain je provozován ve spolupráci se soukromými vlakovými přepravci. Díky tomuto partnerství jde tak inovace, podnikatelský duch a silná mezinárodní značka ruku v ruce se zkušenostmi a kvalitou tradičního odvětví dopravy.

Zdroj informací

FlixMobility a NejBusiness.cz

Datum

5. července 2021

Fotogalerie

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Facebook

Page generated in 1.1203 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál